DŮKAZ, ŽE SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ FUNGUJE

 

ukázka z knihy:


„Obrovské množství vzdělávání se odehraje ještě předtím, než dítě vkročí do školy. Nejzjevnější důkaz dětské sebevzdělávací kapacity dostupný komukoliv z nás, kdo otevře oči, vychází z pozorování dětí během prvních čtyřech nebo pěti let života. Ještě před prvními pokusy je systematicky něco učit. Pomyslete na vše, co se v tomto období naučí. Učí se chodit, běhat, skákat, šplhat. Učí se o fyzikálních zákonitostech všech předmětů ve svém dosahu a o tom, jak s nimi zacházet. Naučí se svůj mateřský jazyk, což je s jistotou jeden z nejvíce komplexních kognitivních úkolů, které lidská bytost dokáže zvládnout. Učí se základy psychologie mezilidských vztahů – jak potěšit druhé, jak je naštvat, jak dosta to, co od nich chtějí nebo potřebují. Tohle všechno se neučí prostřednictvím poskytovaných lekcí, ale díky své vlastní volné hře, neukojitelné zvědavosti a přirozené vnímavosti vůči chování ostatních lidí. Nemůžeme je odradit od učení toho všeho ani ničeho dalšího. Leda bychom je zavřeli do skříně.“ Peter Gray

220,- Kč
skladem

ks
Vložit do košíku

Popis produktu

Tato kniha je souborem vybraných a upravených esejí, které Peter Gray publikoval na svém blogu v rámci časopisu Psychology Today. Jde o první do češtiny přeloženou publikaci ze čtyřdílné série, která se zabývá tématem sebeřízeného vzděláváni. Další tři knihy budou časem v češtině k dispozici také (How children acquire „academic“ skills without formal instruction, The harm of coercive schooling a Mother nature´s pedagogy).

Peter Gray dává čtenáři možnost nahlédnout na podstatu sebeřízeného vzdělávání. Poukazuje na jeho základní principy a podmínky, které jsou nezbytné pro jeho přínosné fungování. V této publikaci Peter Gray skvěle propojuje vlastní výzkum a zkušenosti spolu se zkušenostmi rodičů unschoolerů i samotných unschoolerů, kteří již dospěli. Čtenář má možnost dočíst se prostřednictvím přímých citací získaných v dotazníkových šetřeních např.

· o přínosech i úskalích unschoolingu,

· o pohnutkách, které rodiny k rozhodnutí o unschoolingu vedly,

· o výzvách, které unschooling přináší apod.

 

Kniha je brožovaná s klopami, 124 stran. Rozměr 125mm x 175mm. 

Copyright 2023 © seberizenci-shop